Niedrożność nosa – poważny problem

Oddychanie, tak proste i naturalne, może zostać zakłócone przez liczne dolegliwości związane z niedrożnością nosa. Rola nosa w procesie oddychania jest przecież bardzo ważna.

Jeden narząd, wiele funckji

To nos odpowiada za ogrzanie oraz nawilgocenie wdychanego przez nas powietrza, które dzięki temu w prawidłowy sposób może dostać się do płuc. W procesie oddychania nos oraz prawidłowo funkcjonujące zatoki stają się elementem niezbędnym. Co więcej, nos oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń. Dzięki niemu do płuc nie dostają się wraz z wdychanym powietrzem takie niepożądane elementy, jak np. pyłki. Zanieczyszczenia takie zatrzymują się bowiem na powierzchni błony śluzowej nosa.

Niedrożność i kłopoty z tym związane

Niestety, niedrożność nosa znacznie ogranicza jest prawidłowe funkcjonowanie, zakłócając tym samym proces oddychania. Przyczyny niedrożności nosa są bardzo zróżnicowane – mówi nam Dominika Paradowska. Często niedrożność jest efektem wad wrodzonych, w wyniku których zwężone zostają niektóre części nosa. Do zniekształceń takich prowadzić mogą również niektóre urazy nosa lub skrzywienie przegrody nosowej. U dzieci bardzo częstą przyczyną niedrożności bywają problemy związane z przerostem małżowin lub migdałka gardłowego. Ciała obce, podobnie jak polipy i nowotwory, również mogą być przyczyną poważnych problemów związanych z oddychaniem.

Ponieważ nieprawidłowości związane z drożnością nosa utrudniają oddychanie, niezbędne staje się zasięgnięcie porady lekarskiej i podjęcie odpowiednich działań mających na celu przywrócenie sprawności temu narządowi. Im dłużej prawidłowe oddychanie jest utrudniane, tym większe ryzyko pojawienia się chorób związanych z nieprawidłowym oczyszczaniem powietrza trafiającego do płuc. Częstymi komplikacjami są tu przewlekłe zapalenia górnego odcinka dróg oddechowych.

You may also like